За пръв път след началото на пандемията, в неделя са били обслужени без закъснения 3082 полета над България, съобщиха от BULATSA - Ръководство на въздушното движение (РВД). След отпадането на ограниченията за превоз на пътници, през второто тримесечие на годината се наблюдава интензивно възстановяване на броя на полетите. Нивата на трафика варират между 85-95% на дневна база спрямо броя през 2019-та, като през уикендите достигат и до 98%. Понастоящем има регистрирани единични случаи, в които са преминати 100% от нивата през съответния ден на 2019 година. Очаква се трафикът в българското въздушно пространство да продължи да се възстановява, като се наблюдава известно изместване на запад в потоците и концентриране в централните сектори заради войната между Русия и Украйна, посочват от BULATSA. Ключово значение за бъдещото развитие ще има продължението на конфликта, цените на енергийните носители и влиянието им върху световната икономика, и пандемията от COVID-19. Важен фактор ще бъде и способността на летищата, и на авиокомпаниите да се справят с пиковото търсене, тъй като поради липса на персонал в тези две звена се отменят полети. Ръководителите на полети в РВД са подготвени за нарасналия трафик и са предприети всички мерки за безопасното обслужване на полетите. Очакваните най-високи стойности са през юли и август.