Растежът на БВП на САЩ се забавя до 2,1% през 2022 г., активността е намаляла през последните месеци на годината, а опасенията за рецесия са се увеличили.

Икономическата активност се забавя,

тъй като централната банка на САЩ повиши лихвите седем пъти през миналата година с надеждата да охлади търсенето и да ограничи разходите, тъй като инфлацията нарасна.

Секторът на недвижимите имоти отбеляза спад, последван от понижения в производството и продажбите на дребно.

На този фон икономика на САЩ се разшири с 2,1% за цялата 2022 г., което е по-малко от показателя през 2021 г., според данни на Министерството на търговията.

"Нарастването на реалния БВП през 2022 г. отразяваше предимно увеличението на потребителските разходи, износа" и някои форми на инвестиции, се казва в изявление на министерството.

През периода октомври-декември

брутният вътрешен продукт на САЩ нарасна с 2,9% на годишна база.

Това също е спад спрямо 3,2 % през третото тримесечие на миналата година, макар и по-добър от очакванията на анализаторите.

Последните данни отбелязват второ поредно тримесечие на растеж след два кръга на свиване.