Оранжерията в Сарая на Ахмед Доган в Росенец засега е спасена от събаряне. Това следва от решение на Върховния административен съд, постановено в понеделник. Решението бе съобщено във Facebook гражданският активист Николай Неделчев.Върховните съдии Галина Солакова, Мариета Милева и Бранимира Митушева отменят решението на административния съд в Бургас, който прие, че постройката е незаконна и трябва да се събори за сметка на собственика фирма "Хермес Солар" ООД.Прокурор Цветанка Борилова, която се е явила по делото пред ВАС, е настояла да се отхвърли жалбата на "Хермес Солар" и актът на първата инстанция да бъде потвърден, се вижда още от делото.ВАС обаче смята, че решението на административния съдия от Бургас Веселин Белев е неправилно и необосновано, а относимите към спора факти не са изяснени. Върховните съдии например пишат, че в заповедта за премахването на оранжерията е посочено, че площта й е 500 кв.м., а в техническата експертиза, назначена от съда - 912 кв. м. Затова и първата инстанция трябвало да установи дали не става дума за повече от един обект."Конкретният строеж следва да бъде индивидуализиран точно, което е предпоставка за доброволното му, респективно за принудителното му премахване след влизане на заповедта в сила", пишат върховните съдии. Според тях долната инстанция е трябвало да възложи допълнителна съдебно-техническа експертиза с цел безспорното установяване на строежа, който е предмет на заповедта за премахване.ВАС не приема и извода на бургаския съд за годината на изграждането на оранжерията. Бургаските магистрати се позовават на представено по делото уведомление от 2016 г. от "Хермес Солар" ООД за кмета на Бургас, с което са декларирани изградени "оранжерии до 200 кв. м." и "градински и паркови елементи, с височина до 2.50 м над прилежащ терен". Тези строежи не са нито 500 кв.м., нито 912 кв.м., тоест няма как да е сигурно, че става дума за тази оранжерия."Годината на построяване е много важна, тъй като "Хермес Солар" се позовава на търпимостта, като иска запазването на постройката. За установяване на годината или периода на изграждане на един строеж е допустимо събирането на само на писмени, но и на гласни доказателства, както и допускането и приемането на съдебно-техническа експертиза", сочат от ВАС.С тези мотиви ВАС отменя решението на Административния съд в Бургас и му го връща за ново разглеждане от друг състав, който да се съобрази с аргументите на върховните магистрати.През декември 2020 г. зам.-кмет на Бургас нареди на дружеството да премахне незаконната оранжерия. В мотивите на заповедта за премахване е посочено, че няма данни за годината на построяване, както и че строежът е направен без одобрен инвестиционен проект и разрешение за строеж.