Проучване сочи, че канадците гледат благосклонно на собствената си страна, но мнозина не са сигурни за системата на управление на Канада.

Неотдавнашно проучване на института "Ангъс Рийд" установи, че канадците гледат на страната си по-положително от американците - но само малко от хората в Канада смятат, че тяхната система на управление е добра.

Резултатите от онлайн проучването, публикувано в четвъртък, показват, че 78% от канадците смятат страната си за грижовна.

89 % процента от канадците казват, че живеят в безопасна страна, докато при американците са 43 %. 62 % от канадците смятат, че страната им допринася положително за световните дела в сравнение със само 39 % от американците.

"Възприятията на канадците за тяхната страна станаха по-положителни през последните 12 месеца", се казва в доклада.

Онлайн проучването се е състояло между 15 и 17 март и е включвало "представителна случайна извадка" от 1649 канадци и 1025 американци, съобщи институтът.

Система на управление

51% кандаци са казали, че системата на управление е добра.

Положителните нагласи за канадската система на управление са най-високи в Квебек - 57% и най-ниски в Алберта (38%) и Саскачеван (33%).

Ако погледнем по-отблизо данните, мъжете са по-малко склонни от жените - 47% в сравнение с 54% - да кажат, че канадската система на управление е добра.

Същото важи и за по-младите канадци, които са по-малко склонни да дадат положителен отговор - 44% от тези, които са на възраст между 18-34 и 48% от хората между 35-54 години. В сравнение с 56% от канадците на 55 и повече години.