В коментар на заключенията в Доклада на Европейската комисия за върховенството на правото в държавите-членки на Европейския съюз за 2022 г. българската прокуратура изрази съгласието си със заключенията "относно продължаващите предизвикателства пред съдебната реформа у нас".  Изявлението, изпратено до медиите, подчертава, че прокуратурата "многократно е вземала участие в изработването на необходимата законодателна рамка". Коментарът намеква за недостатъци в отношението на другите власти към проблема за реформата, като посочва, че "през последната година отсъства конструктивният подход у представителите на другите власти – изпълнителна и законодателна, което неминуемо оказва влияние върху изпълнението на препоръките от предходните доклади за върховенството на правото". Подчертани са и опасенията за бъдещето на делата за корупция след закриването на специализираните съдебни органи.

Ето и пълният коментар на Прокуратурата на Република България: