Вече се приемат заявления онлайн от избирателите, които искат да гласуват на 2 април по настоящ адрес. Това става през интернет страницата на ГРАО. Заявление на хартия се приема до местната община. Крайният срок е 18 март.