Министрите на икономиката и на земеделието ще представят сайта със сравнителните цени на храните в различните европейски държави.

Електронната платформа ще показва как се формират цените на основните стоки и ще позволява на потребители да ги сравняват с тези в останалите страни-членки на ЕС. На фокус ще бъдат цените на 50 продукта.

След последното заседание на правителството в сряда стана ясно, че и търговските вериги са склонни да публикуват своите цени на информационната платформа. Става въпрос за най-ниските цени, а не на тези, които са на промоция. Ако се установи несъответствие между подадената информация от търговеца и цената на съответната стока на щанда в магазина, се предвиждат и санкции.