Председателят на Народното събрание Никола Минчев свиква извънредно заседание на парламента на 13 декември 2021 г. от 13 часа. В предложения и утвърден дневен ред са включени три точки – избиране на министър-председател на България, приемане на структура на Министерския съвет и избиране на Министерски съвет. По-рано в деловодството на парламента беше внесено искане от народни представители за свикване на извънредно заседание на Народното събрание на 13 декември.