Общините да могат да следят с технически средства за нарушения на пътя, да връчват електронни фишове и да подават информация към МВР за данните на превозни средства. Това са част от промените в Закона за движение по пътищата, които са внесени от депутатите от ГЕРБ Маноил Манев и Александър Ненков. Промените касаят местните общински служби, които със заповед на кмета към момента контролират състоянието на пътната мрежа и маркировките на общинските пътища. Сега се прави предложение правомощията им да бъдат разширени и да извършват контрол за нарушения от Закона за движение по пътищата.

Така например се развързват ръцете на общинските кметове да изграждат автоматизирани системи, които да заснемат нарушителите по общинската пътна мрежа. При установено нарушение, общинските служители ще имат право да връчват фишове, издадени от МВР. В същото време се дава право на общините да имат достъп до масивите на МВР, в които има информация за невръчени електронни фишове. Към момента законът предвижда връчването да се извършва от длъжностни лица, посочени от министъра на вътрешните работи. С промените се иска това да могат да правят и общински служители. В текстовете е предвидено, при получаване на административа услуга от общината, гражданите да получат и невръчен фиш, ако имат такъв. Освен за нарушения на пътя законът предвижда общините да имат безплатен достъп до информационния масив на МВР, в който се съдържат данните на регистрираните в страната МПС. По този начин в ръцете на кметовете се дават допълнителни инструменти, с които могат да проверяват собствеността на автомобилите, кой и с каква цел ги ползва.

През задния вход: на общините се дава право да извършва полицейски дейности

Законодателят е предвидил и бонус за общините - 70% от събраните глоби за нарушения на пътя ще влизат в общинския бюджет. По традиция се внасят и промени в друг закон през преходните и заключителните разпоредби, с които се вменяват правомощия на общините по опазването на обществения ред, което по Конституция е вменено на правителството и респективно на МВР. Това не е първи опит да се дадат повече правомощия в ръцете на общинските кметове, като прехвърлят част от дейностите на МВР върху общините. През 2018 година с промени в Закона за частната охранителна дейност правителстовото на управляващата тогава ГЕРБ поиска към опазването на обществения ред да се включат и частните охранителни фирми. С текстовете се даваха правомощия на охранителни фирми да се грижат за обществения ред и сигурността в общините, като по този начин на практика беше позволено частни субекти да имат полицейски правомощия. Това беше причина президентът Румен Радев и тогавашният главен прокурор Сотир Цацаров да дадат закона на Конституционния съд. До тълкуване обаче не се стигна, защото мнозинството в парламента, което гласува промените, в крайна сметка ги отмени.