Националният статистически институт  започва две контролни изследвания за Преброяване 2021. Над четиристотин експерти, които работят в статистическите отдели на НСИ в цялата страна, ще обходят 14 000 жилища и ще анкетират домакинствата, които живеят в тях, съобщават от института. Извадката е направена на случаен принцип и изследванията ще продължат до 31 октомври 2021 г. Целта на първото изследване е да установи точността на данните за населението и жилищата, които са вписани в преброителните карти, и да установи размера на допуснатите грешки.

Второто изследване е свързано с обхвата на населението за страната, като целта му е да установи относителния дял на непреброените и два пъти преброените или дублираните при преброяването лица. Въз основа на данните от контролните изследвания ще се определят основните източници на грешки, които да бъдат избегнати при следващи преброявания на населението и жилищния фонд. По предварителни данни до края на деня на 10 октомври са били преброени 5,7 млн. души, от които с хартиени карти са преброени 3,3 млн. души, а електронно - 2,4 млн. души. Преброителите имат срок до края на тази седмица да предадат преброителните карти и обобщените данни от участъците, в които са работили, което означава, че броят на преброените на хартия ще се увеличава всеки ден. Първите предварителни резултати за населението на България ще бъдат обявени в края на 2021 г.