Правителството тихомълком е премахнало лимита за заплатите в бордовете на 17 държавни фирми, съобщава "Сега". Досега възнагражденията на изпълнителните директори в акционерните дружества бяха ограничени до максимум 18 минимални работни заплати, а на членовете на бордовете на тези предприятия - до 6 минимални работни заплати. Занапред тези лимити се премахват, както какви да бъдат възнагражденията на шефовете ще решават съответните министерства принципали.

При наличие на таван заплатата на един изпълнителен директор на държавно предприятие може да достигне 14 040 лв., изчислява изданието. "Сега" припомня, че новите текстове са отсъствали от първоначалния вариант на правилника. В документа е записано, че лимитите за шефските заплати отпадат във всички публични предприятия, създадени със специални закони. В момента съществуват 17 такива предприятия - тотализаторът, всички горски предприятия, НКЖИ и "Пристанищна инфраструктура", РВД, "Радиоактивни отпадъци", "Управление и стопанисване на язовирите" и др. Предвидено е те да се преобразуват и след преобразуването РВД ще остане единственото предприятие с такъв статут, но в момента в групата са всички 17 компании, които съответно ще могат да се възползват от новия ред за неограничени възнаграждения за бордовете. Не е ясно кога ще бъдат преобразувани те - до юни трябва да представят график как ще се движат процесите, но кога точно ще приключи преобразуването - не е ясно. И без отпадането на лимитите максималните възнаграждения в държавните дружества скочиха рязко покрай увеличената минимална работна заплата.