450 млн. лв. отпуска правителството за компенсиране на небитовите потребители на електричество. Решението е взето на редовното заседание на кабинета в сряда. Парите ще бъдат отпуснати като допълнителни разходи на Министерството на енергетиката и ще се ползват за компенсиране на небитовите крайни клиенти за разходите им за енергийни ресурси, в това число - и за електрическа енергия. В предходната си редакция постановлението предвиждаше средствата да се използват за „компенсация на високите цени на енергийните ресурси и горивата”. Днешната промяна осигурява възможност отпуснатият бюджетен ресурс да се използва за допълване на средствата за компенсиране на небитовите крайни клиенти заради високата цена на електроенергията, уточняват от правителствената пресслужба. Целта на проекта на Постановлението е от одобрените с Постановление № 492 на Министерския съвет от 2022 година, 450 милиона лева допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката, да се даде възможност за осигуряване на допълващ ресурс по приети от Министерския съвет програми, в случай на недостиг на средства от целевите вноски по § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година, Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 година и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година.