Нашето тяло извършва средно по около 25 000 вдишвания на ден! Представете си какво пагубно влияние би имал този процес върху тялото ни, ако 25 хиляди пъти на ден ние го изпълняваме погрешно отново и отново и така всеки ден? Ритъма на вдишането и издишването е основна част от контрола върху нашата физиология. Не е необходимо да сме йоги, за да се научим на правилно дишане. Д-р Алън Уоткинс (Dr. Alan Watkins) твърди, че съществуват три условия дишането да се превърне в инструмент на крепко здраве и на процес, който успешно контролира физиологията ни. Първо, процесът на поемане на въздух трябва да е еднакъв по продължителност с този на издишване на въглероден двуокис. Например, ако вдишвате в продължение на 5 секунди, то вие трябва да издишвате в продължение на 5 секунди. После трябва да контролираме ритъма на целия процес с

еднакви по дължина паузи
Ако паузата след вдишването е една секунда, то и паузата след издишването е една секунда, или това е една и съща пауза, която винаги трябва да е със същата продължителност. Така дишането се превръща в един плавен, гладък и спокоен процес. И третият най-важен момент е концентрацията, която трябва да е върху сърцето. Нека просто да кажем, че органите за дишане са там, около сърцето. За да запомните горното обяснение, ето и краткото словосъчетание, изобретено от д-р Уоткинс: Breathe Rhythmically Evenly And through The Hearth Every day! Ако навлезем по-дълбоко в този процес, ще ви дам пример, който чух за първи път на лекция по спортна ефективност и лидерство и който наблюдавам с интерес всеки път по време на голямо състезание. След наблюдението на забавените кадри на играта на първите 10 тенисисти мъже и жени се установява, че всички тези играчи изпълняват всяко движение с оптимално изработени техники, адаптирани към способностите на техните тела. Скоростта на ударите им е в малък диапазон и просто играят чудесно. Възникналият въпрос е защо двама или трима тенисисти от елита са по-често първи в сравнение с останалите. На пръв поглед те никак не се различавали по поведение на играта от останалите. Отговорът дошъл след дълго вторачване от страна на специалисти в забавените им изпълнения. Тези тенисисти успявали да се възстановяват много по-бързо и по-ефективно след всеки удар чрез регулиране на дишането си, така че акумулираната енергия за изпълнението на всеки следващ удар да е по-голяма в сравнение с тази на опонента. Така те могат да контролират не само мача, но и опонента. Ето сега разбирате как
правилното дишане носи купи и медали
Двата процеса – „вдишването на кислород” и „издишването на въглероден двуокис”, се допълват взаимно, а ние, човешките същества, зависим от съотношението кислород/въглероден двуокис в кръвта. Вдишаният кислород се застопорява върху червените кръвни телца поради факта, че въглеродният двуокис е създал за целта тази летлива клетъчна повърхност. Кислородът в тялото се отделя от червените кръвни телца (хемоглобина) само при наличието на оптимално количество въглероден двуокис в кръвта. Ниският или прекалено високият въглероден двуокис в кръвта може да предизвика болест или нуждата от спешна медицинска намеса. Въглеродният двуокис определя  нужното pH на кръвта ни толкова важно за оцеляването ни. От друга страна, ако не приемате достатъчно кислород, вие сигурно се обръщате за помощ към кафето, сладките храни или всяка храна, която може да ви даде енергия набързо (quick pick-me-up). Недостатъчното количество кислород в кръвта води също така до
по-голямо количество ракови клетки
в организма, които остават незабелязани от имунната система. Всеизвестно на лекарите е, че кръв с оптимално количество кислород е способна да допринесе за елиминирането на рака. Затова при случаи на рак се препоръчват дихателни техники за увеличаване количеството на кислород и терапии като озонова терапия, терапия с кислород и др. Препоръчва се дишането да се осъществява чрез носа, тъй като дишането през устата не само не може да осигури нужното качество на вдишвания въздух, но то оказва негативно влияние върху работата на вкусовите рецептори. Когато прилагате така нареченото дълбоко дишане (diaphragmatic breathing), вие изпитвате физически и психически промени. Напрежението в коремната кухина намалява и респективно системата от органи става по-здравословна. Един от най-успешните методи за дълбоко дишане е този на украинския д-р Бутейко, който е излекувал хиляди пациенти чрез дълбоко дишане. Можете да намерите повече информация за него в книгите, посветени на метода, и по интернет.