От 24 август  данните от пунктовете за мониторинг на въздуха в Пловдив сочат плавно повишаване по показател „фини прахови частици“, съобщиха от РИОСВ– Пловдив. По информация на Националния институт по метеорология и хидрология причината за повишените концентрации на ФПЧ10 е пренос на прах от Сахара.Регистрирани са превишения на средноденонощната пределна норма за опазване на човешкото здраве, пише БТА. Концентрациите са с най-високи стойности на 26 август – 1,1 пъти от средноденонощната норма в пункт "Каменица" и  1,4 пъти в пункт "ЖК Тракия".РИОСВ – Пловдив следи състоянието на атмосферния въздух, като ежедневно на сайта си публикува информация от двете автоматични станции в секция „Бюлетин за състоянието на въздуха“, допълниха от инспекцията.