Четиридесет и пет от петдесетте членове на Градския съвет на Чикаго са избрали да приемат увеличението на заплатите си с 5,5% за 2022 г. Това ще доведе най-високоплатените сред тях до заплащане от близо 130 000 долара годишно. Един член на съвета, за когото първо бе съобщено, че ще се откаже от повишението, сега казва, че ще го вземе. Само петима съветници предприеха необходимите стъпки да отхвърлят увеличението на заплатите си, което иначе става автоматично. Петимата градски съветници, които остават на старата заплата, са Реймънд Лопес (15 -и район), и Силвана Табарес (23-ти), от Саутуест Сайд; Феликс Кардона (31-ви) и Гилбърт Вилегас (36-и), от Нортуест Сайд; Мат Мартин (47 ) от Норд Сайд. Първоначално градът съобщи в сряда, че съветникът от Саутуест Сайд Джордж Карденас (12 -и район) е бил сред тези, които подадоха документи за отказ от увеличението на заплатите, но той заяви в четвъртък, че никога не е имал намерение да отхвърли повишението и че е имало „някаква бъркотия“, в която вероятно  някой от неговите служители погрешно е подал формуляра.

Това е обвързано с (Индекс на потребителските цени), той се покачва и намалява“, каза Карденас относно градската наредба, която отразява годишните промени в заплатите на съветниците в съответствие с инфлацията. Градските съветници получават автоматични увеличения на заплатите, или пък намаления, ако Индексът на потребителските цени спадне. Така се избягва необходимостта периодически да провеждат много непопулярните гласувания за вдигане на заплатите си. Съветник Лопес обаче заяви, че е „морално и политически нередно“ да се приема това повишение, когато жителите на избирателния му район са в тежко затруднение. Неговата заплата е 122 304 долара. Откакто е избран през 2015, през годините е приемал увеличенията и намаленията, но за 2021, заради настъплението на пандемията от коронавирус, той отказа повишение. През годините много съветници са приемали всички увеличения, което докара сегашната най-висока заплата в съвета до 123 504 долара, докато през 2006 година тя е била 98 125 долара. Други са отклонявали някои или всички увеличения, което е довело до голяма разлика в заплащането на съветниците. Най-малко взема Мартин Куин от 13-ти район на Саутуест сайд – 109 812 долара според градските регистри. Той е приел увеличението. 31 съветници получават най-високата заплата от 123 504 долара, а останалите 18 вземат пари, вариращи между двете крайности.