Заведенията в Перник ще работят най-късно до 00.30 часа в петък и събота, а през останалото време - до 24.00 часа. Това е станало с разпоредба на кмета на Перник Станислав Владимиров. Новите ограничения са свързани с големия брой жалби и сигнали от граждани за нарушаване на нощната тишина и на обществения ред.

В новата разпоредба е посочено, че в дните от понеделник до четвъртък и в неделя заведенията ще могат да работят най-късно до 24 часа, а в петък и събота до 00.30 часа. Заповедта не касае дискотеките, нощните и полунощни заведения и търговски обекти. Контролът по нейното изпълнение е възложен на общинския инспекторат. При необходимост съдействие ще оказват и органите на реда.