Парламентът прие на първо четене промени в Закона за хазарта, предложени от Любомир Каримански, Ива Митева и Андрей Михайлов от "Има такъв народ"(ИТН), със 140 гласа "за", 5 - "против", и 47 "въздържал се". Срокът за предложения между двете четения беше намален на три дни.

Депутатите отхвърлиха втория законопроект за промени в Закона за хазарта с вносители Деян Петков, нечленуващ в парламента група, и депутати от различни парламентарни групи, сред които на "Продължаваме Промяната". Той получи подкрепа от 24 народни представители, "против" бяха 112 депутати, 52 се въздържаха.

С гласуваните промени на ИТН се разширява обхватът на хазартните игри, организирани от ДП "Български спортен тотализатор" (БСТ), като към тях се включат и игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти. Разширяването на портфолиото ще доведе до повече средства за физическото възпитание, спорта и културата, както и за поддържане, ремонт или изграждане на нови спортни съоръжения в държавните и общинските училища, посочват в мотивите си вносителите. Промяната ще доведе и до оптимизиране на финансовите резултати и на самото държавно предприятие.

Със законопроекта се регламентира също организирането на хазартни игри от тотализатора чрез пунктове за приемане на залози и чрез устройства на самообслужване.

Общият брой на пунктовете да не може да надвишава 3000 на територията на страната, гласува НС. Максималният им брой се предлага, за да се избегне неконтролируемото разпространяване на хазартни игри от държавното предприятие.

Предвижда се хазартните игри да се организират чрез пунктове за залози, разположени в собствени или наети помещения от тотализатора, в собствени или наети помещения от външни лица, с които той има сключен договор за разпространение от негово име и за негова сметка; и чрез устройства за самообслужване, които са обособени и обозначени като пунктове за съответните хазартни игри.

Цончо Ганев от "Възраждане" коментира, че от ПП не са подкрепили на бюджетна комисия собствения си законопроект, който ще гарантира стотици милиони приходи. Той отбеляза, че законопроектът е предвиждал тотото да запази монопола си в разпространението на талончета за търкане, като те да могат да се разпространяват освен в тотопунктовете и на други места. Ганев добави, че от "Възраждане" ще подкрепят този законопроект, както и другия на Каримански.

Председателят на бюджетната комисия Любомир Каримански (ИТН) коментира, че в законопроекта на колегите му се предлага изменение, така че да се позволи търкането на билетчета свободно в цялата търговска мрежа. Това не можем да допуснем сега, без да знаем как се контролира, без да знаем дали това няма да създаде концентрация в точно определени, било то франчайз обекти или други такива, посочи той.

Венеция Ангова от "Продължаваме Промяната" коментира, че спешната задача е да предотвратят фалита на "Български спортен тотализатор" и да запазят тотопунктовете. Тя отбеляза, че още през 2019 г. е заложено около 60 процента от пунктовете да затворят през август, тази година.