Близо 1.8 млрд. лв. от Плана за Възстановяване и устойчивост са предвидени проекти за проекти а повишаване енергийната ефективност на сградите. Това пише в писмо до медиите от кабинета на вицепремиера по еврофондоввете Атанас Пеканов, който по-рано обяви, че проектът е Средствата са предвидени, за жилищни, публични и офис сгради, като целта е постигането на енергийни икономии от поне 30%. Други 878 млн. лв. са предвидени за изграждане на фотоволтаични и ветрогенераторни централи, заедно с проекти за съхранение на електроенергия. Планира се инвестицията да е достатъчна за включването на нови 1.7 гигавата мощности. Отделно от това още 140 млн. лв. са насочени за изграждането на соларни системи за битово отопление. Предвижда се облекчаването на процедурите за изграждане на мощности от ВЕИ, предоставяне на възможност за формиране на енергийни кооперативи, както и по-добра законова рамка на възможните начини и средства за съхраняване на енергия. 480 млн. лв. са заделени за обновяване и модернизиране на лабораторни комплекси, както и за насърчаване на развитието на средата за научни разработки. Подкрепа на специалностите свързани с наука, технологии, инжинерство и математика - STEM), както и създаването на такъв център са в списъка с проектите по това направление. Отделно 527 млн. лв. ще се изразходват за подобряване достъпа на населението до високосоростен интернет и комуникации. За медицински хеликоптери ще бъдат разходвани 86 млн. лв.. Превижда се с 107 млн. лв. да бъдат изградени 10 високотехнологични центрове за лечение на мозъчно-съдови заболявания(инсулти), както и за обучение на лекари. В плана са залегнали и ключови политики Въвежда се гарантиран минимален доход, който може да достига до 30% от линията на бедността. Създаването на предприятие за Конверсия на въглищните региони с което ще се гарантира плавният преход след спирането на добива на въглища. Инициатива "Разрастване България" ще има за цел да насърчи предприемачеството, като се придвижа създаването на нов тип търговец в Търговския закон, въвеждане на стартъп визи, ускоряване на доброволната ликвидация и др. Ще се работи и за увеличаването на броя на зарядните станции за електромобили