Изправен пред безпрецедентна поредица от кризи, особено тази на пандемията от COVID-19, светът се върна пет години назад по отношение на човешкото развитие, предизвиквайки „недоверие“ и „възмущение“ по целия свят, предупреди ООН в доклад, публикуван днес, 8 септември. За първи път от създаването си преди повече от 30 години индексът на човешкото развитие, който отчита продължителността на живота, образованието и жизнения стандарт, се понижи за две последователни години през 2020 г. и 2021 г., се казва в доклада на ООН за развитие. „Това означава, че умираме по-рано, сме по-малко образовани и доходите ни намаляват“, обясни шефът на ПРООН Ахим Щайнер. „С тези три параметъра може да се състави картина защо хората започват да се чувстват отчаяни, обидени, тревожни за бъдещето“, добави той. Докато този показател се покачваше непрекъснато в продължение на десетилетия, през 2021 г. той спадна до нивото от 2016 г., „заличавайки“ години напредък. Основната причина е COVID, но също и климатичните бедствия, които се увеличават, и кризите, които се редят една след друга, без да дават възможност на хората да се възстановят. „В миналото сме преживели катастрофи, в миналото е имало конфликти, но натрупването на всичко това, пред което сме изправени сега, е голяма пречка за развитието на човечеството“, подчерта Щайнер. Тази неуспех засяга повече от 90% от страните, въпреки че има вариации. В по-добра позиция са Швейцария, Норвегия и Исландия, а на последните места в списъка са Южен Судан, Чад и Нигер. И докато някои страни започнаха да се възстановяват от ефектите на пандемията, много други в Латинска Америка, Субсахарска Африка, Южна Азия или Карибите нямаха време да се възстановят, преди да бъдат засегнати от нова криза: войната в Украйна. "Тъй като тази война има огромни последици за енергийната и продоволствената сигурност, „перспективите за 2022 г. несъмнено са мрачни“, каза Щайнер. Спадът в индекса на човешкото развитие се дължи основно на намаляването на продължителността на живота с повече от година и половина от 2019 г. до 2021 г. (от 71,4 години през 2021 г. спрямо 73 през 2019 г.). „Въпреки значителното възстановяване на икономиката през 2021 г., продължителността на живота все още намалява“, отбеляза авторът на доклада Педро Консейсао по време на пресконференция, наричайки тази тенденция „безпрецедентен шок“. „В САЩ има две години намаление на продължителността на живота, в други страни намаляването е още по-голямо“, добави той. Докладът представя свят и граждани, „разтревожени“ от натрупващите се кризи и „несигурността“, която те причиняват. „Хората загубиха доверието си“, отбеляза Щайнер, опасявайки се, че цялото това „възмущение“ ще доведе някои до крайности и насилие. „Не можем да продължим с правилата на играта от миналия век, които се основаваха на икономическото развитие, добави той. - Промяната, от която се нуждаем, изисква нови показатели: намалено използване на въглерод, по-малко неравенство, повече устойчивост...“ Докладът предполага, че световната общност трябва да се съсредоточи върху три оси: инвестиции, особено във възобновяеми енергийни източници, и в подготовката за бъдещи пандемии, гаранции за поемане на шокове и иновации за укрепване на капацитета за справяне с бъдещи кризи. ПРООН призовава също да не продължава настоящата тенденция на намаляване на помощта за развитие за най-уязвимите страни. „Би било голяма грешка“, която би намалила „нашите способности да работим заедно“, настоя Щайнер във време, когато „промените на климата, бедността, киберпрестъпността, пандемиите изискват всички да работим заедно като глобална общност“.