Над един трилион евро от разходите на ЕС не се одитират правилно в рамките на "прекалено сложна" система, заяви днес надзорният орган на блока. Франсоа-Роже Казала, член на Европейската сметна палата (ЕСП), който ръководи последния одит на ЕС, разкритикува "непрозрачността" на системата и "липсата на ясна отчетност".

Базираната в Люксембург ЕСП извършва одит на бюджета на ЕС, но изтъкна, че нараства броят на извънбюджетните и други инструменти за финансиране, върху които тя не упражнява надзор. Казала заяви, че сумата от един трилион включва 500 млрд. евро по Европейския механизъм за стабилност (ЕМС).

ЕМС е създаден през 2012 г., за да позволи на изпитващите финансови затруднения държави от еврозоната достъп до пазарите и да улесни отпускането на заеми при субсидирани лихви. Одиторите заявиха в доклада си, че броят на инструментите се е "умножил през последните 15 години" и призоваха ЕС да ги интегрира.

"Това е въпрос на демократичност", подчерта Казала, тъй като Европейският парламент също няма надзор.

По-голямата част от инструментите са "създадени предимно, за да се реагира възможно най-бързо на кризи", заяви ЕСП, визирайки войната на Русия срещу Украйна, започнала миналата година, пандемията от коронавирус и дълговата криза в еврозоната през 2008 г.

Одиторите казаха на Европейската комисия да хвърли светлина върху финансовия водовъртеж със свой собствен доклад през следващата година. В изявлението си Комисията заяви, че "приема за сведение" доклада и настоява, че финансовият пейзаж "винаги е бил в пълно съответствие с правилата".