Работодателите в САЩ не са се повлияли от частичното спиране на работата на правителствените служби миналия месец и активно са наемали нови служители, информираха от министерството на търговията днес. Щатската икономика е създала 304 000 нови работни места през януари, което е най-големият брой работни места от близо година. Безработицата в страната е нараснала леко до 4% - ниво, на което бе през юни, което вероятно е вследствие на спирането на работата на администрацията. Федералните служители обаче като цяло са били считани за наети на работа, тъй като са получили заплащане за седмицата до 12 януари, в която са събрани данните. Предварителните прогнози на икономистите, участвали в проучване на Dow Jones, бяха средно за увеличение на заетостта със 170 000 и за запазване на безработицата на нивото от 3.9%. Щатските индексни фючърси и лихвите по държавните облигации скочиха в отговор на по-добрите от очакваните данни. Не всички новини от днес обаче бяха добри. Данните за 312 000 нови работни места през декември бяха ревизирани надолу до 222 000, а тези за ноември бяха завишени от 176 000 на 196 000. Нетно това означаваше спад от 70 000 за двата месеца, с което нивото на новите работни места за трите месеца бе средно 241 000. За цялата 2018 г. щатската икономика е създавала средно по 223 000 нови работни места месечно. Средната продължителност на работната седмица се запазва на 34.5 часа през януари. Средното почасово заплащане пък се увеличава с едва 3 цента, или 0.1% на месечна база, което е доста под очакваните предварително 0.3%. Повишението на годишна база е от 3.2%.