Регистрацията за “Зелена карта” изтича сутринта на 8 ноемри в 12:00 ч. (американско време).

Всеки желаещ

да участва в надпреварата трябва да попълни регистрационна бланка онлайн и да прикачи дигитални снимки към нея. Кандидатите могат да подават заявки за участие в програмата DV-2024 по електронен път на адрес dvprogram.state.gov до 19:00 ч. българско време във вторник на 8 ноември 2022 г. Няма да се приемат заявки, които са подадени по-късно от регистрационния период или по пощата. Няма такса за регистрация в програмата, поясняват от посолството на САЩ в България. Всяка година програмата предвижда до 55 000 имигрантски визи за хора от страни с нисък процент на имиграция в САЩ. Участниците в програмата трябва да отговарят на конкретни изисквания, а визите се издават на изтеглените на случаен принцип измежду всички участници.

Законът допуска

само една заявка на човек по време на регистрационния период и ако някой участник подаде няколко заявки, всички негови заявки ще станат невалидни. Всички участници трябва да се регистрират със скорошна снимка, направена през последните шест месеца. Ако някой прикачи стара снимка, включително тази, с която е участвал в предишно издание на програмата DV, няма да има право на виза по тази програма.Няма гаранция, че изтеглените на случаен принцип от програмата ще получат виза. Това, че някой е изтеглен, означава, че той има право да кандидатства за виза по програмата. Ако поредният номер на участника е под лимита от номера, които могат да бъдат обработвани, то той може да получи възможност да кандидатства и евентуално да получи виза по тази програма.