сн. ,,Преса”

Наследниците на Никола Вапцаров са подали искова молба за обезщетение от 555,031 лв. за пропуснати ползи към ,,Музеен комплекс" и община Банско. Роднините на поета по линия на брат му Борис предявяват претенции, защото не могли да използват имота си от 2003 г. до момента, както става ясно от молбата. Там пише следното: ,,При така изяснената фактическа обстановка и приложените писмени доказателства, установяващи, че ищците са съсобственици на процесния имот, община Банско и „Музеен комплекс" са ни лишили от възможността да ползваме имота си, поради което у нас се явява безспорният интерес от завеждане на настоящата претенция върху процесния имот, представляващ безспорно наша собственост."
Пропуснатите ползи, които трябва да се компенсират според тях, са изчислени като наем за последните 11 години. ,,Обедняването, което сме претърпели от обстоятелството, че сме били лишени да ползваме имота си, следва да се изчисли на база наем в размер на 4 евро/ кв.м от квадратурата на имота, или 1,368 евро с левова стойност 2,692 лв. месечно. За периода от 28.08.2003 до 28.02.2014 г. обезщетението, което ни дължи ответникът, възлиза на 339,192 лв. Законната лихва за този период е 215,228 лева." В момента все още не е насрочено първото заседание на делото.

Досега музеят и общината са водели доста дела със семейство Вапцарови, но винаги с роднините по линия на брата на поета Борис. Според директора на „Музеен комплекс" Светла Барякова претенцията е неоснователна. ,,Вапцарови искат да си върнат къщата в центъра на Банско още от 1999 г., но ние имаме договор за покупко-продажба от 1952 г. В него пише, че наследниците са си получили обезщетението. Общината винаги е мислила за тях. През 1981 г. община Банско предоставя жилище на Райна Вапцарова. Освен това им е дадено общинско място, където в момента се намира техният хотел", твърди Барякова. Във въпросния договор ясно се вижда, че на роднините тогава са преведени 19,648 лв. както следва: Борис - 4,911 лв., Елена - 8,158 лв., Райна - 4,911 лв., и Бойка - 1,648 лв. ,,Комитетът за наука, изкуство и култура откупува, а не отчуждава имота от наследниците и в документа това ясно се вижда", пояснява директорът. Според исковата молба и документите, които са цитирани в нея, имотът е отписан като държавна собственост през 2001 г. Последното решение на съда, цитирано от ищците, е от 2010 г. и то отхвърля няколко обжалвания от страна на ,,Музеен комплекс" и община Банско. Пропускът тук, който се подчертава от Светла Барякова, е липсата на документ от последното дело: ,,Според последното решение на съда от декември миналата година наследниците са признати като съсобственици на 1/4 идеална част от сградата и дворното място, а 3/4 са в полза на държавата. Музеят на Никола Вапцаров е недвижима културна ценност с национално значение и е важно свидетелство за живота на един от най-гениалните ни поети. Затова къщата музей е държавна, а не общинска собственост."

Позицията на музея е, че изобщо не може да се претендира за каквото и да било обезщетение най-малкото заради ремонтните дейности, които са извършвани от страна на община Банско през годините. ,,Безсмислено е да се искат такива пари. Сумата е невъзможна за музея. Тя е по-голяма от годишния ни бюджет. От една страна, е безсмислено, но и неморално от тяхна страна. За да се оформи целият музей в този му вид - с битовата част, която е възстановка на къщата, в която е преминало детството му, двете нови сгради и разширението на двора, са отчуждени имотите от още четири семейства, които са били съседи на Вапцарови и нямат роднинска връзка с тях. Но нито един от тях досега не е предявил иск", казва Барякова.
Въпреки това наследниците посочват поименно какви пари им се дължат в молбата: "Съобразно идеалната част, притежавана от всеки един от съсобствениците,
ответниците дължат солидарно на: Борис Вапцаров - главница от 226,128 лв., от които предявява частичен иск в размер на 26,128 лв. и лихва в размер на 143,485 лв., иск за 3,485 лв.; Мая Вапцарова - главница от 56,532 лв., от които частичен иск за 10,000 лв. и законна лихва в размер на 35,871 лв., от които 3,000 лв. частичен иск; Никола Вапцаров - главница в размер на 28,266 лв., от които частичен иск за 3,266 лв., и лихва от 17,935 лв., от които иск за 935 лв."
Ако наследниците придобият пълно владение над музея, директорката се притеснява, че ще се застраши интересът му: ,,В България няма частен музей, който да функционира нормално. Те вече се изказват, че експозицията не им харесва и искат да наложат вижданията си. Основното, което твърдят, е, че е наблегнато много малко на бащата на поета - Йонко. Твърдят, че поетът не бил най-известната личност в този род, но все пак музеят е за поета, а не за баща му. Те стигат дотам да казват, че музеят не се използва по предназначение. Още през 1991 г., преди да влезе в сила законът за реституцията, пишат писмо до министъра на финансите Иван Костов и твърдят, че къщата им е отчуждена, че позицията е едностранна и липсва ролята на дядо им Йонко. И предлагат на държавната хазна да не се занимава с поддръжката му, а те да поемат музея", казва Светла Барякова. Тя припомня, че всъщност самата къща на Вапцаров не е била собственост на семейството. Бащата Йонко Вапцаров се нанася в нея през 1912 година. По това време тя е общинска собственост, а Йонко - известен с лютия си македонски нрав, да не плаща. Поради което никога не е имал договор за покупка, нито акт за собственост.

Когато през 1952 година държавата решава да откупи имота от Вапцарови, напразно издирва в архива какъвто и да е документ за собственост - такъв няма. Но през 1953 година поетовият брат Борис Вапцаров, по това време първи секретар на Окръжния комитет на БКП в Благоевград, ,,урежда" нужния документ. Традицията на брата днес се продължава успешно от наследниците му. Дела водят единствено те.

Племенникът Никола Вапцаров, който на последните избори тази неделя бе независим кандидат за депутат, твърди, че целта му била ,,да предпазва музея от политиците". ,,Има опасност да дойде някой гигант на българското банкерство и да реши, че ще прави казино на мястото на музея. Искаме да имаме някакъв контрол над музея", заявява той.