Три ревизии са били извършени на дружеството „Nexo“ в периода от 2020 до 2022 г.

За периода 2020 г. - 2022 г.

на дружеството са извършени три ревизии за установяване на задължения по Закона за данък върху добавената стойност.

При проверките са установени допълнителни задължения в особено големи размери по смисъла на Наказателния кодекс“, заявява служебният министър на финансите Росица Велкова-Желева.

Всички проверки са влезли в сила, като само една от тях е била обжалвана и след повторно направена ревизия е приета.

Дружеството „Nexo“ не е

сред големите данъкоплатци в страната. То е с регистрация НАП София, офис „Център“.

За дружеството има подадени годишни данъчни декларации по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане за 2018 г., 2019 г. , 2020 г. и г. с декларирана счетоводна печалба, става ясно от отговора на Росица Велкова на депутатски въпрос.

Към месец ноември 2022 г. осигурените лица в „Nexo“ са били 596.