Общо 5159 седмокласници и десетокласници се явиха по собствено желание на националното външно оценяване по чужд език в петък, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката. Проведоха се изпити по английски, руски, немски, френски и италиански език, а за десетокласниците - и по испански. Най-много ученици избраха тест по английски - 2122-ма от всички 2162-ма седмокласници и 2539-ма от общо 2997-ма десетокласници. Родените през 2008 година решаваха 21 задачи за ниво А2 - 17 с избираем и три с кратък свободен отговор. Последната задача изискваше създаване на текст с обем между 40 и 50 думи по тема от учебното съдържание - създаване на кратко писмо, кратък текст за свободното време, хоби, приятели. Тестовете проверяват също придобитите умения на учениците за разбиране при слушане на текстове на съответния език, използват се и илюстрации. Учениците от набор 2006 можеха да се явят на изпит по чужд език на нива А1, А2, В1.1, В1. Той съдържаше четири компонента. Три от тях са писмени. Четвъртият е "говорене" и се провежда от училищни комисии. Текстовите тестове съдържат различни видове задачи - с избираем, с кратък свободен и с разширен свободен отговор. Всяко ниво има една или две задачи за писане с различен обем от думи. Темите в тях са съобразени с учебните програми. Например: "Онлайн приятелства сред младежите", "Трябва ли да се спортува?", "Комуникация, реална или виртуална?", "Използването на мобилния телефон в ежедневието - предимства и недостатъци". От тези, навърващи 16 години се изисква да демонстрират умения за комуникация при писмено общуване и прилагането на чуждия език в различни социални ситуации. При условие, че ученикът има поне 60 % от максималния брой точки на външното оценяване, постигнатото езиково ниво се записва в свидетелството за завършен първи гимназиален етап в съответствие с Общата европейска езикова рамка, отбелязват от МОН.