В Министерството на образованието и науката беше изтеглен вариант 15 за матурата по български език и литература (БЕЛ). В 759 училища и 4 185 зали в страната днес се провежда държавен зрелостен изпит по български език и литература. За него заявления са подали над 50 000 зрелостници. Ангажирани са 12 970 квестори.

Тази година няма промяна във формата на теста, който се състои от 22 задачи с избираем отговор, 16 с кратък свободен отговор и две с разширен свободен отговор. Последният 41 въпрос включва есе по зададена тема или интерпретативно съчинение върху една или няколко изучавани художествени творби. Началото на матурата е в 8:30 часа, а резултатите ще бъдат обявени до 7 юни.