COVID пандемията доведе до безпрецедентни закъснения при обработката на милиони визи, разрешителни за работа, зелени карти и петиции за натурализация, както и случаи, отлежаващи в имиграционните съдилища. Въпреки че закъсненията са отличителен белег на всеки бюрократичен процес, в контекста на имиграцията човешката цена може да бъде огромна. Едно проучване на Cato Institute изчислява, че 1,6 милиона души ще умрат, преди да успеят да дойдат законно в САЩ. Висящите заявления в службите за гражданство и имиграция на САЩ са се увеличили с една трета от началото на пандемията, достигайки близо 8,6 милиона през март. Имиграционните съдилища имат

1,8 милиона висящи дела

средно 247 дни