Бюджетното сладо към края на юни може да се окаже на малък излишък, става ясно от предварителните данни на Министерството на финансите за полугодието. На месечна база през юни спрямо май салдото е положително и в размера на 1,4 млрд. лева.

След като от Министерството на финансите очакват месечно преизпълнение през юни спрямо май,  бюджетното салдо по Консолидираната фискална програма (КФП) за първото полугодие на 2023 г. се очаква да бъде положително в размер на около 0,2 млрд. лв., което е 0,1% от прогнозния БВП. За сравнение, за първото полугодие на 2022 г. бе отчетен излишък в размер на 1,2 млрд. лв., допълват от министерството.

Приходите към юни 2023 г. са в размер на 31,3 млрд. лв. и нарастват с 3,1 млрд. лв. (повишение с 10,8%) спрямо отчетените към края на месец юни 2022 г. Данъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо същия период на 2022 г. с 2,4 млрд. лв. (с 10,7%).

В същото време разходите по КФП към юни 2023 г. са в размер на 31,1 млрд. лв., като нарастват номинално с 14,9% спрямо същия период на предходната година.

Окончателните данни за май обаче показват дефицит от 1,178 млрд. лева, а очакваното подобрение през юни се дължи на крайния срок за плащане на корпоративния данък и други постъпления, като  например от Европейската инвестиционна банка.

Размерът на фискалния резерв към 31-ви май е 11,7 млрд. лв., в т.ч. 10,8 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,9 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други, посочват от финансовото министерство.