Правителството на Северна Македония се нуждае от богати и талантливи хора, които могат да инвестират в страната и да стимулират нейната икономика. Да бъдеш гражданин осигурява предимства като свободно движение до няколко държави, включително Шенгенското пространство, както и електронна виза за Индия, пише нигерийската медия „Найраметрикс“. Чуждите граждани могат да кандидатстват за гражданство чрез програмата за гражданство на Северна Македония чрез инвестиции, като инвестират от 200 000 до 400 000 евро. Лицата, които получат това гражданство, ще имат право на свободно движение до 125 дестинации, включително Хонг Конг, Япония, Сингапур, Турция и Шенгенското пространство на Европа.

Подробности за програмата: Програмата може да бъде завършена в рамките на два до пет месеца с минимална инвестиция от 200 000 до 400 000 евро без минимални изисквания за пребиваване или език.

Вариантите за инвестиция са:

Вариант 1: 200 000 евро на възрастен кандидат за най-малко две години в частен инвестиционен фонд, създаден в съответствие със законите на Република Северна Македония, за да има право да кандидатства за гражданство Вариант 2: 400 000 евро на пълнолетен кандидат като директна инвестиция в нови съоръжения (с изключение на тези в хотелиерството, предназначени за ресторанти или пазаруване), наемащи най-малко десет души за неопределено време за период от поне една година Лицата, които получат това гражданство, ще имат право на свободно движение до Хонг Конг, Япония, Сингапур, Турция и Шенгенското пространство на Европа, наред с други, както и електронна виза за Индия и достъп до общо 125 дестинации. Гражданите също така ще имат възможността да предават гражданството на бъдещите си поколения, с достъп до стратегически търговски пазар и др. Необходимите документи за кандидатстване включват полицейски удостоверения, автобиография и доказателство за финансово състояние. Имайте предвид, че страната има приятелска култура и благоприятна данъчна среда, пише нигерийската медия. И допълва: Северна Македония е страна в Югоизточна Европа с живописни реки и планински райони. Страната има процъфтяваща икономика с добри перспективи за селско стопанство и търговия и богато културно наследство.