Лилия Овeрман: Да вдъхновяваш германките да се чувстват кралици

за това ме ценят.“

Лилия Овeрман: Да вдъхновяваш германките да се чувстват кралициЛилия Овeрман: Да вдъхновяваш германките да се чувстват кралициЛилия Овeрман: Да вдъхновяваш германките да се чувстват кралици

колко квалификации имам

получила награда като лектор

Лилия Овeрман: Да вдъхновяваш германките да се чувстват кралициЛилия Овeрман: Да вдъхновяваш германките да се чувстват кралици