Григор Лилов

Излезли са данните на немската федерална служба за миграция.  Мястото, което заемаме по абсолютен брой на мигранти, е 3-то сред страните членки на ЕС.

Статистиката сочи, че в Германия само през миналата 2015 г. са емигрирали 71,709 българи!

Според английската статистика във Великобритания през 2015 г. трайно са се установили 40,602 българи (новопристигналите студенти са малко над 2 хил.). Т.е. само за тези две държави емиграцията е по-голяма от населението на областните градове у нас (без София, Варна, Пловдив, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен).

Според родната обаче статистика за 2015 г. са емигрирали всичко 24,487 лица с българско поданство за всички страни - не само за ЕС, но и по целия свят. Навсякъде.  Т.е. родните данни сочат 2.92 пъти по-малко число, отколкото са само сънародниците ни, и то само в Германия.

Аз знам на коя статистика да вярвам. Вярвам, че и вие!

Сред гражданите от ЕС, които са избрали Германия за нова родина, на първо място са румънците (174,799) и поляците (147,910). След нас са хърватите (50,646), унгарците (48,089), италианците (47,457) и т.н.

Общо в Германия са пристигнали през 2015 г., за да живеят там, 685,000 лица - граждани на страни от ЕС, и са я напуснали 382,000 такива лица.

И актуалното на фона на "Брекзит" - съответните данни за Великобритания са 685,485 и 303,036.

Германия е и на 1-во място в ЕС по брой на граждани на ЕС от други държави, които живеят в нея.

Ето някои данни според Евростат:

Германия................. 4,100,000

Великобритания.......3,100,000

Франция....................2,200,000

Испания.....................2,000,000

Италия...................... 1,800,000

И отново актуални данни - социални помощи в Германия ползват от тези милиони 440,000, а например във Великобритания са само 200,000.

Немският "Ди велт", наричан гласа на едрия германски капитал, отбелязва, че заселващите се специално от държави от Източна Европа са млади и много добре обучени в професиите си. И отбелязва, че според проучвания на фондация "Фридрих Еберт" в България 45% от младежите мечтаят или се канят да емигрират.