България остава европейската страна-членка с най-ниски разходи за работна сила, но в същото време е и държавата в ЕС с най-бързи темпове на нарастване на заплащането на труда, сочат данни на Европейската статистическа служба Евростат за 2022 г.

Къде са най-високите заплати?

Най-високи трудови възнаграждения получават заетите в сектор „Информационни и комуникационни технологии“. Средно те вече надхвърлят 4400 лв. След тях се нарежда сектор „Енергетика“, където средното възнаграждение е над 2900 лв. 

Трети по размер на заплатите са професиите в сферата на финансите и застрахователните дейности. Тяхната брутна заплата за последното тримесечие на 2022 година за България е почти 3000 лв. Работещите в добивната промишленост са също едни от най-добре платените в страната - над 2400 лв. 

На другия полюс – най-нископлатени са наетите лица в сферата на хотелиерството и ресторантьорството. Техните възнаграждения са между 1000 и 1400 лв. Това обаче са и секторите с най-висок дял на сивата икономика. Освен тях, с ниски заплати са и работещите в сектор „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“. Тяхната средна брутна заплата е 1356 лв. Ниски, в сравнение с другите, са и заплатите в строителството – 1360 лв. и в транспорта – 1486 лв.

Близо 1500 лв. е възнаграждението в „Административни и спомагателни дейности“. Прави впечатление, че сектор „Култура, спорт и развлечения“ бележат ръст в сравнение с първото тримесечие на 2022 година – от 1300 средната брутна заплата е станала 1600 лв. Почти толкова е и заплатата на работещите с недвижими имоти – 1633 лв. 

В сектор „Държавно управление“ увеличението също е скочило значително – от 1700 на 2240 лв. 

Над 2500 лв. получават полагащите труд в сферата на „Професионални дейности и научни изследвания“, заплатата на полагащите труд в образованието е 2165 лв.

За 2022 година заплатите са скочили с 16.6%

Средното брутно възнаграждение в страната се е увеличило сериозно през последното тримесечие на 2022 г. – с 16.6% спрямо година по-рано или – средната брутна месечна работна заплата за октомври 2022 г. е 1839 лв., за ноември – 1851 лв., а за декември – 1947 лева, сочат данни на НСИ. 

Ръстът е най-високият от 2008 г. насам и се случва на фона на бързо покачващите се потребителски цени и стегнатия пазар на труда, който остави голяма част от работодателите без достатъчно работна ръка. Така ръстът на заплатите почти догонва инфлацията, която през месеците октомври – декември беше около 17 – 18% на годишна база. 

Най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 23.4%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 23.1%, и „Други дейности“ – с 22.1%. 

В сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ възнаграждението в началото на 2022 година е било малко над 1000, а в края възлиза над 1300.

Регионални неравенства

Данните на НСИ отбелязват и регионалните неравенства в заплащането. Така например, през последното тримесечие средната заплата в София надвишава 2500 лв. при средна за страната 1947 лв. (бруто). Разликата е с близо 40%.
Във всички останали райони средните възнаграждения остават под средните за страната.

След пандемията от COVID-19

Института за пазарна икономика (ИПИ) за разпространение, визуализация и анализ на общински данни изследва обстойно средната брутна месечна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в 265-те общини в страната – това включва както наетите в частния, така и наетите в обществения сектор. След пандемията от COVID-19, годината на възстановяване, се оказва, че заплатите в Челопеч са били най-високи за цяла България – 2930 лв. (средна брутна месечна заплата). На второ място е средната заплата е община Козлодуй (2431 лв.), следвана от община Пирдоп (2205 лв.) и Столична община (2144 лв.).

На пета позиция е енергийният център Раднево (2040 лв.), а топ 10 в страната се допълва от Гълъбово (1985 лв.), Девня (1947 лв.), Панагюрище (1860 лв.), Елин Пелин (1745 лв.) и Божурище (1717). 

За поредна година най-високите заплати в страната са в малки общини с големи работодатели – водещи са общините в Средногорието, на чиято територия има развита добивна и свързана с нея преработваща промишленост, както и в общините с много големи предприятия в енергийния сектор, коментират авторите на изследването.