Министерството на финансите предлага промени в закона за банковата несъстоятелност. Това става два дни след като Европейският съд по правата на човека се произнесе, че акционерите в КТБ, сред които и Цветан Василев, са били лишени от правото да обжалват отнемането на лиценза на банката, съобщи lex.bg. Промените предвиждат директорите на банката с отнет лиценз да встъпят в производството по несъстоятелност. В момента тя се представлява от назначените от БНБ квестори или от временни синдици, а в производството имат право да встъпят акционерите, притежаващи над 5% от капитала на банката, но не и директорите ѝ. Другото изменение, което предлага МФ, е да се даде възможност на встъпилите в производството акционери да обжалват най-важните решения във връзка с несъстоятелността – за откриване на производството, за обявяване на неплатежоспособността на банката и началната й дата, за обявяване на банката в несъстоятелност и прекратяване на правомощията на органите й.

В решението си съдът в Страсбург заяви, че трябва да бъдат направени промени в чл. 11, ал. 3 и чл. 16, ал. 1 от Закона за банковата несъстоятелност, което прави сега финансовото министерство. Съдът подчерта, че дава указания за изменения на законодателството, защото делото на КТБ е третото, заради което осъжда България – предишните му решения бяха за Капитал Банк и Международната банка за търговия и развитие. След отнемането на лиценза през 2014 г. акционерите в КТБ се опитаха да обжалват, но ВАС постанови, че те нямат правен интерес, защото вече не представляват банката. В решението на ЕСПЧ се посочва, че българското законодателство не е предвидило никакви други форми на съдебно обжалване или защита в подобни случаи. През 2016 г. България бе осъдена в Страсбург по същия казус, но от акционерите на фалиралата през 2005 г. Международна банка за търговия и развитие (МБТР). От МФ посочват това дело като мотив за промените в проектозакона, въпреки че той излиза публично след решението за КТБ. "Със законопроекта се цели изпълнение на решението на ЕСПЧ по делото "МБТР срещу България" и гарантиране правото на защита на кредитна институция в производство по несъстоятелност, като се предвиди нормативна възможност за акционерите и лицата, които са представлявали банката към датата на решението на БНБ за отнемане на лиценза й за извършване на банкова дейност или преди назначаването на квестори, да встъпят в производството по разглеждане на искането на БНБ и да обжалват решението на съда за откриване на производство по несъстоятелност", посочва в мотивите си финансовото министерство.