Федералното правителство заяви, че скоро ще въведе безплатна автоматична система за подаване на федерални данъци, с което връщането на суми ще става по-лесно. Промяната в политиката цели да осигури възможност за връщане на данъци на хората, които пропускат подаването на декларациите си, и така не получават парите, които държавата им дължи. Промяната ще помогне на стотици хиляди жители на страната с ниски или фиксирани доходи да получат

достъп до суми
детските надбавки в Канада
активно обезкуражават
телефонно обаждане или писмо