сн. ,,Медиапул”

Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ) е раздавала удостоверения за български произход на конвейер. Така стотици хора с недоказан произход, предимно от Македония, Албания и Косово, са станали български граждани по натурализация, заобикаляйки сложната процедура. Това е установила проверка на Върховната административна прокуратура. Обвинението е сезирано два пъти от Министерството на правосъдието за проблема. Първия път е в края на миналата година от тогавашния зам.-министър на правосъдието Илия Ангелов. Проверени са случайно избрани 810 преписки за българско гражданство за периода 2011-2013 г. В 717 от тях, което е 88.5%, твърдението на молителите, че имат български произход, не е подкрепено с никакви документи. Вътре имало само заявление и декларация за българско национално съзнание и произход. От агенцията са представили като основание за издадените удостоверения книгите ,,Не заблудата, а лъжата за гагаузите", ,,Българите в Албания и Косово" и др. На някои им е признавано като доказателство за български произход членството в организации от типа ,,Българите в Албания".
Същевременно обаче ДАБЧ имала противоречива практика. В някои случаи например не издавала удостоверение, а предоставяла едномесечен срок за представяне на доказателства за произход. На други просто е било отказвано. Има дори случай, в който е отказано въпреки документи, че майката на искащия гражданство е българка.
Макар че прокуратурата веднъж препоръчала порочната практика да се преустанови, от Министерството на правосъдието смятат, че нарушенията продължават.

Нова проверка е установила, че от последните 8 хиляди издадени удостоверения за произход от агенцията едва по 1,300 има документи, които го доказват. Така излиза, че едва 16% от хората, искащи българско гражданство по произход, имат право да го получат.

Резултатите от проверката са толкова скандални, че корупцията изглежда единственото логично обяснение за действията на някои от служителите на ДАБЧ, която е подчинена на Министерския съвет. Много от получилите българско гражданство са с изцяло албански имена. Нормална практика за Албания и Косово е местните жители да използват всякакви средства, за да се доберат до паспорт на държава членка на ЕС, за да могат да се преселят и да работят на Запад. Сценарият бил един и същ. Кандидатът обявява, че е българин и че членува в българска организация, след което веднага получава BG паспорт. По този начин 1,644 души от Албания и Косово са получили удостоверения за български произход, защото членуват в някакви местни организации. ,,Най-масови" откъм българи се оказват младежки съюз ,,Гора" (Косово), Културно просветно дружество на българските мюсюлмани от жупа ,,Български мохамедани" (Македония), дружество ,,Просперитет Голо бърдо" (Тирана) и дружеството ,,Българите в Албания". И това, при положение че нито една от тези организации не е призната от българска страна. В устава на младежки съюз ,,Гора" пък дори няма изискване членовете й да са с български произход.

Всички тези данни станаха причина премиерът Георги Близнашки да уволни през миналата седмица председателя на Държавната агенция за българите в чужбина Йордан Янев. Той мотивира уволнението и с това, че препоръките на прокуратурата не са изпълнени. ,,Има множество сигнали за неспазване на Закона за българското гражданство и Закона за българите в чужбина, както и занижен контрол", каза г-н Близнашки. В доклад на вицепремиера Илияна Цанова се казва, че ,,настоящото ръководство на агенцията не е успяло да гарантира прозрачност на работата и обективност на процедурите по издаване на удостоверения за български произход".

По искане на вицепремиера Инспекторатът на Министерския съвет започва пълна проверка на държавна агенция. Г-жа Цанова е сезирала и Комисията за превенция и противодействие на корупцията, която трябва да провери както дейността на агенцията, така и действията на нейното ръководство. Докладът на главния инспекторат ще бъде изготвен до 30 октомври.

Желаещите да станат българи се увеличават непрекъснато от момента, когато България влезе в ЕС. Докато през 2009 г. те са били 5,000, през 2013 г. са достигнали 17,500. 90% от тях са подали молби за получаване на гражданство по произход, сочат данни на Министерството на правосъдието.