Когато кандидатстваме за здравна застраховка през щата – „Маркетплейс“ е важно да знаем как да определим какъв доход трябва да декларираме. Семейният доход, както и броят на хората в семейството, годините им и пощенския/zip код на населеното място са факторите, които определят не само цената на здравните планове, но също така и покритието - deductible, co-pays, co-insurance, max out of pocket. Ако Ви е трудно да изчислите доходите, може да използвате „tax return“ от предходна година като ориентир и да пресметнете грубо стойността, като предвидите настъпили различия: промени в работната позиция и заплащането,  отваряне на бизнес или промяна в размера на семейството /женитба, развод, нов член... /.

Маркетплейс изискват Вашия „Adjusted Gross Income“

закупите здравен план за 2023