Министерският съвет на България очаква да обсъди и приеме Национален план за въвеждане на еврото в България. Това предвижда част от програмата на правителственото заседание. Премиерът и министрите ще разгледат проект на решение на Национална стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2023 г.), както и Национален план за действие за периода 2022 – 2023 г. Правителството се очаква да одобри още допълнителни разходи по бюджетите на Министерството и образованието, Министерството на правосъдието и Националния статистически институт. То трябва да обсъди и решение за предоставяне на хуманитарна помощ за Сирия в размер на близо 274 хил. лв. както и да утвърди държавните такси за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната 2022/2023 г.