Според ново проучване рискът от сърдечна недостатъчност е с 16% по-висок при хора, намиращи се в близост до местата с най-голяма гъстота на готови за консумация храни. Живеенето в близост до кръчми, барове и ресторанти за бързо хранене може да увеличи риска от сърдечна недостатъчност, установи ново проучване.

По данни на Световната здравна организация (СЗО) сърдечносъдовите заболявания са водещата причина за смърт в световен мащаб, а новото изследване, публикувано в списание Circulation гласи: Сърдечна недостатъчност показва, че мястото, където живеете, може да има значение.

Изследователите са анализирали данните на половин милион възрастни от Биобанката на Обединеното кралство на възраст от 37 до 73 години.

"Повечето предишни изследвания на връзката между храненето и човешкото здраве са били фокусирани върху качеството на храната, като са пренебрегвали въздействието на хранителната среда", казва в изявление Лу Ци, старши автор на изследването и професор по епидемиология в университета Tulane в САЩ.

"Нашето проучване подчертава значението на отчитането на хранителната среда в изследванията на храненето", каза той и добави, че в този тип ресторанти често се предлага нездравословна храна.

16% по-висок риск от сърдечна недостатъчност, когато сме заобиколени от заведения за бързо хранене

Изследователите оценяват излагането на хората, живеещи в близост до кръчми, барове и ресторанти за бързо хранене (живеещи на разстояние до един километър) и плътност (общия брой на обектите за готова храна в рамките на един километър).

При хората, живеещи на по-малко от 500 метра от кръчми и барове, рискът от сърдечна недостатъчност е бил с 13% по-висок в сравнение с хората, живеещи на повече от два километра. При ресторантите за бързо хранене рискът е бил 10 %.

Като цяло при участниците, живеещи в райони с най-голяма гъстота на заведения за бързо хранене, предимно кръчми, барове и заведения за бързо хранене, рискът от сърдечна недостатъчност е бил с 16% по-висок в сравнение с тези, които не са имали достъп до такива заведения наблизо.