Малцина от българските студенти в Америка знаят, че някои университети признават майчиния им език и дори  могат да им дадат кредит часове. Освен че изучаването на чужд език е изискване за получаване на диплома в повечето колежи, студентите могат да спестят и сериозни суми от семестриални такси.

 New York University предлага т.нар. Foreign Language Proficiency Test на повече от 50 езика, включително и на български, като много от колежите и университетите в тази страна признават теста. Милена Савова, която е директор на катедра „Чужди езици и преводи" в Нюйорския университет, обяснява, че резулататът от изпита може да послужи като кредит часове в американските колежи и университети, както и за удостоверение за учители в основни училища или гимназии.

Макар че в много малко университети преподават български език, има много, в които ще го признаят. Мира Шуайб, която е студент трети курс, се е опитвала да учи български език в университета, но без успех. Тя се надява, че полагането на този изпит все пак ще й помогне. „Бих искала да се явя на тест по български език, защото го владея добре и няма да ми е трудно - казва Мира Шуайб. - Освен това, ако университетът ми даде кредити за него, ще спестя и част от семестриалната такса."

Записването и явяването на изпита е съвсем лесно. Той се администрира от New York University, но може да се положи не само в Ню Йорк, а във всяка точка на Америка, та дори и в България. Желаещите да проведат изпита могат да го направят, като се свържат с катедрата по чужди езици и превод към Нюйоркския университет (NYU, Foreign Languages, Translation, and Interpreting) чрез имейл или по телефона. За провеждането на изпита е необходимо студентът да си намери квестор, който може да бъде преподавател или административен служител. Не само студенти обаче, а и други хора, които търсят професионална квалификация по езика, могат да положат изпита в библиотека или под надзора на служител от отдел "Човешки ресурси" на компанията, в която работи. Когато има одобрен квестор, Нюйорският университет си кореспондира с него и му изпраща теста.

 Максималният брой кредити, които изпитът дава, е 12. "Ние смятаме, че отговаря на 12 кредита. Той включва материал, който се изучава 4 семестъра по 3 кредита" - обяснява още Милена Савова. За тези 12 кредита студентите могат да спестят повече от 7 до 20 хиляди долара от семестриални такси.

 

Самият изпит струва само 200 долара

 

 Форматът включва слушане с разбиране на български, превод на текст от български на английски и обратното, както и писане на съчинение от 150 думи. Съществува и по-високо ниво на теста по български език, което дава 16 точки. Към него е добавено и едно по-дълго съчинение от 350 думи, което трябва да е написано на академичен език.

 Желаещите да положат изпита могат да го направят по всяко време от годината без значение в коя точка на света се намират, а в Нюйорския университет тестът се провежда всяка седмица с изключение на коледната ваканция.

 На година се явяват едва 15-20 души на изпит по български език. Първо, защото малко хора знаят за тази възможност, но и защото повечето университети автоматично дават отрицателен отговор. Все пак майчиният ни език може да направи дипломирането на много български студенти по-лесно и евтино. 12-16 кредита могат да спестят около 20 хиляди долара от семестриалната такса.