Износът на гръцко вино е нараснал значително както в ценово, така и в количествено отношение през 2022 г. спрямо 2021 г., съобщи Централният кооперативен съюз на лозаро-винарските производители. Въз основа на предварителните данни за износа на вино от ELSTAT, докладът му показва, че износът на вино е нараснал с 16,79% в стойности, възлизащи на 99 млн. евро през 2022 г., и с 6,61% в количества (29 870 тона). Износът за държавите от ЕС е нараснал с 10,43% до 19 875 тона, но е спаднал с 6,1% спрямо средната стойност за последните пет години, засегнат от Brexit.

В стойностно изражение износът за ЕС е нараснал с 21,45% до 46,9 млн. евро, което е с 8,17% повече от средното за петгодишния период. Износът за трети държави намаля с 2,71% в количествено отношение, но нарасна с 11,07% по ценови показатели.