Имигрантите без документи в Илинойс ще могат да получат легална американска шофьорска книжка от 1 юли съгласно закон, подписан от губернатора Джей Би Прицкер по-рано тази година.

На жителите без документи ще се издава стандартна шофьорска книжка с четиригодишен срок на валидност, която ще служи като валидна форма на идентификация и ще се издава вместо сегашната временна шофьорска книжка за посетители, се посочва в предишно съобщение от офиса на Прицкер.

"Това законодателство е значителна стъпка в премахването на пречките пред възможностите, с които се сблъскват много имигранти без документи", заяви Прицкер в прессъобщение през юни, когато подписа закона.

"Гарантираме, че всяко лице, което отговаря на условията, може да получи шофьорска книжка, като правим пътищата ни по-безопасни и създаваме по-справедливи правила за всички."

Държавният секретар Алекси Джанулиас по-рано заяви, че временните шофьорски книжки за посетители са се превърнали в ""алена буква" на имиграционния статут на дадено лице и го излагат на дискриминация или имиграционно правоприлагане".

"Това законодателство позволява на имигрантите да получат стандартни шофьорски книжки, които ще служат за автентична идентификация в Илинойс", каза той в съобщение за медиите.

"То ще помогне да се предотврат случаите на дискриминация и проблемите, за които е известно, че предизвикват TVDL, като същевременно ще направи пътищата по-безопасни и ще даде възможност на имигрантите да използват стандартна шофьорска книжка като документ за самоличност за неща от първа необходимост като попълване на рецепти или наемане на апартамент."