В пещера в Южна Франция бяха открити доказателства за първото използване на лъкове и стрели в Европа от съвременните хора преди около 54 000 години, много по-рано от известното досега. Изследването, публикувано списание Science Advances, измества възрастта на стрелбата с лък в Европа с повече от 40 000 години. Употребата на лък и стрела в Африка е документирана преди около 70 000 години, но най-старото предишно доказателство за стрелба с лък в Европа е откриването на лъкове и стрели в торфени блата в Северна Европа датиращи отпреди 10 000 до 12 000 години. Новите изследвания са от скалното убежище Мандрин с изглед към средната долина на река Рона в Южна Франция. Обектът Grotte Mandrin, който е разкопан за първи път през 1990 г., включва пласт след пласт археологически останки, датиращи отпреди повече от 80 000 години.

Изследователите, провели последното проучване, вече са документирали, че неандерталците и техните съвременни "братовчеди" - Homo sapiens - са обитавали пещерата Мандрин последователно. Нивото, известно като "Слой Е", се свързва с присъствието на Homo sapiens преди около 54 000 години и е вмъкнато между слоевете с многобройни неандерталски обитатели. Дребните кремъчни остриета са били ключови, тъй като другите елементи на технологията за стрелба с лък, като дърво, влакна, кожа, смоли и сухожилия, са нетрайни и рядко са запазени в европейските палеолитни обекти.