След като потребител ,,хареса" дадена компания във Facebook, той губи правото да заведе дело срещу нея, ако конкретен продукт му създаде проблем. Все повече големи фирми добавят подобен текст в общите си условия. Текстът с тази забележка започна да се появява в условията на интернет страниците на компаниите. В него пише, че потребителите се отказват от правото си да завеждат дело срещу фирмата, ако са изтегляли купони от нейния сайт или са се присъединявали към нея в онлайн общества като Facebook. Някои фирми описват и други начини на взаимодействие с тях, които означават, че потребителят се отказва от правото си да ги съди за каквото и да било. Вместо това възможните спорове се решават чрез имейл коресподенция или арбитраж.
Очаква се почти всички компании да ги последват, коментира Джулия Дънкан, експерт по арбитражи към Асоциацията за правосъдие, група, която представлява хора, завеждащи дела срещу големи фирми в Америка. ,,Те се опитват да се защитят от поемането на каквато и да било отговорност дори когато лъжат или когато например служител нарочно добави счупена чаша в пакета", допълва тя. ,,Рядко се случва, но арбитражът е ефективен начин за решаване на спорове. Дори в повечето случаи покриваме разходите, така че това е просто обновяване на политиката ни, за да обясним какво правим по-ясно", казва говорител на компанията ,,Дженерал милс". Практиката става все по-популярна в US компаниите. Тя се заражда още от 2008 г., но в по-ограничени размери. Придобва масовост, след като през 2011 г. съд решава, че компаниите могат да забраняват завеждане на дела срещу тях, ако има други методи като неформалния арбитраж.