Губернаторът на  Охайо Марк ДеУайн издаде прокламация  с която обяви 3 март за ден на България в щата.

Документът отбелязва 20-ата годишнина от ратифицирането на протокола за приемането на България в НАТО в Сената на САЩ, 80-ата годишнина от спасяването на българските евреи по времето на Втората световна война и 120-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения между българия и САЩ.

В прокламацията губрнаторът и неговият заместник Джон Хъстид посочват, че Лекснгтън, Охайо, е родно място на американския журналист и международен деец за българската кауза Джануариъс Макгахан, който разкри пред международната общност жестокостите на османските войски сещу българите по време на Априлското въстание.

Документът говори и за идването в САЩ на мигранти от българия през първата половина на 20 век - хора, които "търсят свобода, спасяват се от репресии и бягат от конфликти".

Прокламацията изброява и български постижения и заслуги от съвремието и близкото минало - от Cincinnati chili, създаден от братята Том и Джеф Кираджиеф и влязъл в 20-те емблематибни храни на Америка, до НАСА и лунната й програма на българския учен Уайдън Табакоф.

Не е пропуснат и приноса на амириканците от български произход за проспиритета на икономиката на Охайо и в културното разнообразие на щата, в койето те внасят своите национални черти и традиции.

В заключение, основавайки се на описаните причини, прокламацията приветства българския национален празник. Документът е подписан от губернатора на Охайо Марк ДеУайн и неговия заместник Джон Хъстид.