Архитектурната фирма Waterstudio си сътрудничи с Dutch Docklands за разработването на плаващ град. Те се надяват с това да отговорят ефективно на заплахата от покачване на морското равнище на Малдивите. Проектът, който е създаден в сътрудничество с местното правителство, ще бъде реализиран в лагуна с висока температура на водата. Тази лагуна е на няколко минути от столицата на Малдивите. Това е първият "островен град" и ще се състои от 5000 плаващи единици - включително домове, ресторанти, магазини и училища - с канали между тях. Смята се, че жителите ще започнат да се преместват в комплекса в началото на 2024 г. Очаква се целият град ще бъде завършен през 2027 г.