Новото приложение Chrome Remote Desktop на Google дава лесен начин на потребителите да влизат в домашния си компютър от разстояние. За целта е необходимо да имат смартфон или таблет с Android, както и инсталиран браузър Chrome на компютъра. Приложението е безплатно и е базирано на софтуер от 2011 г., като го надгражда с повече възможности. За да може да се свърже с компютъра, на машината ще трябва да е инсталирана добавката Chrome Remote Desktop за браузъра, като самият той е включен. Първото свързване трябва да бъде направено при пряк достъп до компютъра, защото трябва да бъде въведен код за достъп. След като двете устройства веднъж са свързани, няма да се налага кодът да се въвежда всеки път. Чрез софтуера потребителят ще вижда екрана на своя компютър. По този начин ще може да управлява машината, да взема и да обменя файлове с нея.