Главният прокурор Иван Гешев изпрати искане до Конституционния съд заради 20 млн. лв. по-малко в бюджета за съдебната власт, съобщават от Прокуратурата. От държавното обвинение посочват към КС да се провери чл. 2, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на България за 2022 г. за установяване на противоконституционност. Значителното намаляване на средствата в бюджета на ПРБ и като цяло - в бюджета на съдебната власт, неминуемо ще засегне ефективното упражняване на нейните функции. "Недопустимо е по този начин косвено да се цели въздействие спрямо независимостта на органи на съдебната власт и постигане от страна на законодателната власт на цели, различни от конституциоинно установените, с неясни мотиви за реформи и преструктуриране", добавят те.