Новоизбраният кмет на Чикаго Лори Лайтфут  проведе първа среща с консулския корпус в града. Присъстваха 34 генерални консули, в т.ч. и генералният консул на България в Чикаго Иван Анчев. Срещата имаше за цел да представи екипа на госпожа Лайтфут, както и основните политики в областта на обществената сигурност, икономическото развитие и двустранните връзки. Един от основните приоритети на новата администрация ще бъде

Икономическо развитие на изостаналите в социално-икономически план южни и западни предградия
на Чикаго. Друг акцент в амбициозната програма на новия градоначалник е подобряването на инвестиционната стратегия на града с проекти, насочени към двете горепосочени части на града, като и спазване на
Здрава фискална дисциплина
В момента Чикаго е изправен пред сериозен бюджетен дефицит. Посредством намаляване на разходите и разумно разходване на обществените средства ще може да се върви към подобряване на бюджетното изпълнение, подчерта Лайтфут. Нещо, което ще е
От полза за българската общност
е целта на Лайтфут за въвеждане на добри практики в отношенията на градската управа с различните етнически общности. Силен бе и акцентът, който новият кмет постави върху подобряването на обществената сигурност. Сегашните нива на насилие в Чикаго са абсолютно неприемливи, каза Лайтфут. Подобрението ще стане посредством прокарване на местно законодателство, предвиждащо допълнителен граждански контрол върху полицейската дейност. Необходимо е да се подобри и нивото на разкриваемост на престъпленията, най-вече на тежките престъпления срещу личността (убийства, въоръжени грабежи и др.). За целта ще бъде изработен единен стратегически работен план. Той ще се координира от
Заместник кмет по обществената сигурност (Deputy Mayor on Public Safety)
Това ще е новосъздадена длъжност в кметската управа. В последвалия разговор-дискусия българският генерален консул постави въпрос, относно липсата на единна контактна информационна точка в Чикагското полицейско управление за връзка с чуждестранните генерални консулства. Това е изключително важно в случай на голям инцидент или природно бедствие. От администрацията на кмета Лайтфут поеха ангажимент да се намери оптимално решение във възможно най-кратки срокове.