Газът може да поевтинее с 45% през ноември. Това съобщи изпълнителният директор на "Булгаргаз" Деница Златева по време на заседание на КЕВР, на което беше обсъдено новото ценово предложение на националния доставчик за следващия месец. Предложената пред регулатора цена е 130 лв. за мегаватчас, при 233 лв. през октомври.

Окончателното си предложение газовият доставчик ще внесе до 9 ч. на 1 ноември.

Тогава и Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе окончателното решение на закрито заседание.