Иск за 1 милиард лева срещу Националната агенция за приходите е внесен в Административния съд в Габрово от местно физическо лице. Почти цялата претендирана сума е за нанесени вреди на здравето му, вследствие на стреса от многобройни данъчни проверки, съобщи БНР. Искът за обезщетение е на основание Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Мартин Стефанов е управлявал фирми за международна търговия със зърно. От 2016-а година до края на 2019-а, когато е диагностициран с тежко сърдечно заболяване, е реализирал годишни обороти от около 2 милиона лева. Сега дейността му е замразена и като физическо лице без доходи ползва правото си на безплатна правна помощ. Основанието му за предявения иск от 1 милиард лева срещу Националната агенция за приходите, обяснява адвокат Десислава Колева: "Вследствие на продължителни неоснователни проверки от НАП, които са продължили около 3 години се е влошило неговото здравословно състояние до такава степен, че има опасност за живота му". НАП е извършила десетки проверки на фирмите на Мартин Стефанов. Съставила му е 18 акта и наказателни постановления. След съдебно оспорване 16 от тях са отменени като незаконосъобразни. Тази информация, изложена в исковата молба, Стефанов потвърди в телефонен разговор и уточни, че се намира в Германия, където в момента провежда медицински изследвания. Ищецът посочва, че средствата, нужни за лечението му, са твърде много, а адвокатът му за пръв път представлява клиент с иск за толкова голяма сума: "Самият той е наясно, че сумата е стряскащо голяма, но човешкото здраве няма цена. В крайна сметка, съдът е този, който ще определи дали има основание да я получи и дали да я получи в този размер".